Въздействие на магнитното поле върху проводник

автор: Наско Електронов
заглавие: Въздействие на магнитното поле върху проводник
Подзаглавие:
година: 2010
ISBN: 989-954-326-122-2
Издател: Парадигма
цена: 6 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Основният акцент е върху множество доказателства за неприложимост на правилото на Ленц за определяне посоката на възникналото електродвижещо напрежение, генерирано по закона на Фарадей за електромагнитната индукция, като са въведени алтернативни правила, които еднозначно определят това, независимо от нехомогенността на магнитното поле. Изследвана е хипотеза за генериране на магнитно поле от движещи се заряди и е прицезирано понятието магнитен монопол. Тази работа е посветена на колегите физици, както и електроинженерите. Особено е полезна за студентите в споменатите специалности, за да се замислят над една много проста мисъл: "Очевидното не се забелязва почти от никой."
От автора