Националноосвободителното движение в Македония и Одринско

автор: Константин Пандев
заглавие: Националноосвободителното движение в Македония и Одринско
Подзаглавие:
година: 2000
ISBN: 954-9943-09-7
Издател: ГУТЕНБЕРГ
цена: 8 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Преследвайки свои национални интереси и тласкани от нуждите на развиващия се капитализъм, балканските държави се насочиха към разширяване на своите територии. С преминаване в епохата на империализма Великите сили на свой ред засилваха борбата си за влияние и господство на Балканите. По такъв начин създаденият от Берлинския конгрес македонски въпрос се превърна от български в сложен балкански и европейски политически проблем.
Сложността на въпроса и противоречивите интереси на всички заинтересовани в него страни обусловиха появата в миналото и в по-ново време на значителна по обем литература. Издавана с цел да оправдае определени политически стремежи и амбиции, тази литература има предимно публицистичен характер. Научната литература, осветляваща националноосвободителното движение в Македония и Одринско от строго научни позиции, е немногобройна. Дори и в някои претендиращи да бъдат научни изследвания книги често се прокарват схващания, които имат твърде малко общо с историческата истина. Такова е положението особено със съчинения, издавани извън пределите на нашата страна. Това налага необходимостта от една нова разработка.