Пазарът на труда

автор: Волфганг Франц
заглавие: Пазарът на труда
Подзаглавие:
година: 1996
ISBN: 954-8929-01-5
Издател: Форум 2000
цена: 10 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента В десет глави се разглеждат основните явления на трудовия пазар: предлагането на труд, търсенето на труд, "срещата" на търсенето и предлагането на пазара, безработицата; също: институционалното регулиране на трудовите отношения, синдикатите и организациите на работодателите.
При подготовката на българското издание срещнахме значителни трудности при търсене на подходящо изразяване на немската терминология. За част от немските термини няма български еквиваленти, което е обяснимо дори само ако се вземе предвид, че досега у нас нямаше пазар на труда. Допълнителни усложнения възникваха, когато чуждата терминология описваше отношения или елементи на пазара на труда, специфични за германските условия. Положихме много усилия за преодоляването на тези затруднения. Надяваме се в основното да сме успели.
Желаем ви приятна работа с книгата "Пазарът на труда".
От българските издатели