България във Варшавския договор и в НАТО

автор: Йордан Дойков
заглавие: България във Варшавския договор и в НАТО
Подзаглавие:
година: 2010
ISBN: 978-954-326-119-2
Издател: Парадигма
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента
Книгата не е налична в момента

Монографията изследва институционалната специфика на политическото решение за участие на българската държава във военнополитически групировки през втората половина на XX и началото на XXI век.
Представя се методологически анализ, посветен институционалния механизъм на вземане на решение. Анализира се методологическият потенциал на понятието „компетентен и отговорен кръг” като метод, очертаващ концептуална схема за изследване на функционирането на институционалния механизъм на вземане на решение в държавата и особено по повод на националната сигурност. Проследява се генезисът, значението, същността, структурата, функциите и нивата клъстърни политики на съвета по (национална) сигурност като differentia specifica на „компетентния и отговорния кръг” на вземане на политически решения.
Изследват се действията на институционалните механизми за вземане на политическите решения при членството на България във Варшавския договор и при членството в НАТО. Те се подчиняват на единен методологически подход на изследване, респективно анализ. Разглеждат се конституционните характеристики на актьорите от „компетентния и отговорния кръг” на вземане на решения по националната сигурност на България в двата исторически периода: по времето на социализма и през новото демократично развитие на страната. Анализира се влиянието на външния фактор върху действието на механизма на вземане на решение в българската държава при реализирането на двата геополитически избора на страната – членството във Варшавския договор и членството в НАТО, както и функционирането на самия механизъм на действие на актьорите от „компетентния и отговорния кръг”.
Представя се и значителен масив от копия на оригинални архивни документи по изследваната проблематика.