Терминологичен речник по управление на туризма

автор: Цветан Тончев, Михаил Михайлов
заглавие: Терминологичен речник по управление на туризма
Подзаглавие:
година: 2010
ISBN: 978-954-9432-38-1
Издател: Международно висше бизнес училищ
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента През 1982 г. книгоиздателство „Георги Бакалов" - Варна, издаде „Кратък терминологичен речник по икономика и организация на туризма". В следващия период световният и българският туризъм преминаха през редица качествени промени за своето устойчиво развитие. Настоящата разработка функционално е свързана преди всичко с управлението и устойчивото развитие на туризма, с неговите пространствени и времеви характеристики и естествено — с понятията, отразяващи същността на туризма като обект на познание.