Теории на съвременното природознание

автор: Ангел С. Стефанов
заглавие: Теории на съвременното природознание
Подзаглавие:
година: 2008
ISBN: 978-954-326-078-2
Издател: Парадигма
цена: 10 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Още от времето на древните натурфилософи човешкото любопитство към архитектурата, "вътрешната" наредба и градивния материал на мирозданието никога не е пресеквало. Днес то се удовлетворява от теориите на съвременното природознание. За да ги сътвори човешкият разум е познал горчиви поражения, но и щастливи победи в стремежа си да изясни тайните на природата. Много теории за устройството на космоса (например Птолемеевата астрономия), за химическия строеж на веществата (например флогистоновата теория), или за механизма на наследствеността в живата природа (например иди-оплазмичната теория на Негели) днес са отхвърлени. На тяхно място търсещият интелект и творческо въображение родиха нови, много по-сложни фундаментални теории. Някои от тях, като общата теория на относителността или синтетичната теория за еволюцията са успешни теории, които се потвърждават от опита и наблюдението. Други теоретични откровения, като например струновите теории, все още търсят преки пътеки към експеримента, независимо от обяснителната си мощ.
Тези фундаментални теории не само описват и обясняват наблюдаемите явления в широки предметни области, но съставят от себе си главните сюжети, от които е сглобена днешната научна картина на света. А тя е съществена част от светогледа на съвременния човек. Защото върху тази картина е пресъздадена историята на Вселената, изобразени са изграждащите я структури от микро- до мега-света, нарисувани са произходът и развитието на живите твари и на човека, нахвърляни са щрихите на бъдещето на Вселената.
Същите фундаментални теории обаче, изправят пред нас редица предизвикателства. Някои от тях имат концептуален характер, като например предизвикателството пред изграждането на обединена теория на всички природни взаимодействия, придобила популярност чрез наименованието "теория на всичкото" ("theory of everything"). Ако такава теория е възможна, то тя би дала силна опора на отколешното схващане за единството на природния свят, подлежащо на видимото му разнообразие от неизброими прояви. Други предизвикателства стоят пред начините на прилагане на научните постижения, които могат да дарят хората с вълшебни средства за облекчаване на живота, но могат да доведат и до неговото заличаване. Тези предизвикателства стоят пред една млада дисциплина, фокусирала напоследък упорит изследователски интерес - етиката на науката.