По пътищата на европеизма

автор: Румяна Прешленова
заглавие: По пътищата на европеизма
Подзаглавие: Висшето образование в Австро-Унгария и българите (1879-1918)
година: 2008
ISBN: 978-954-326-072-0
Издател: Парадигма
цена: 16 лв.




Транспортните разходи са за сметка на клиента