Евразийството в Русия

автор: Дарина Григорова
заглавие: Евразийството в Русия
Подзаглавие:
година: 2008
ISBN: 978-954-326-067-6
Издател: Парадигма
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Каква е евразийската проекция на руската идея? Как се самоидентифицират руските емигранти от старата интелигенция след 1917 г., загубили родината си не само физически, но и исторически? Кои са архетипите на руската идентичност? Защо се самоотрича руската интелигенция в двете си измерения - почвеническото/ моковското и европеизаторското/петербургското? Как се съчетават ортодоксалната/традиционната религиозност и европейската/модерната култура в евразийската историософия? Защо се разпада съветската идентичност? Кое е "руското" и кое "русийското" в постсъветска Русия? Какви са геополитическите модели на руското бъдеще в глобализиращия се свят?
Отговор на тези и на други въпроси, отнасящи се за съдбата на съвременна Русия, предлага настоящата книга, за написването на която са използвани архиви и емигрантски колекции (ГАРФ - Государственньш архив Русской Федерации; Отдел русского зарубежья ГПИБ - Государственная публичная историческая библиотека; Отдел русского зарубежья РГБ - Российская государственная библиотека; Библиотека-фонд "Русское Зарубежье").

* * *
Евразийството е отказ от припознаването на руската идея като славянска. Славянската идея след нейния пик през Руско-турската война (1877-1878) престава да бъде част от руската идея. Евразийците (Николай Трубецкой, Пьотър Савицки, Георгий Вернадски, Пьотър Сувчински, Лев Карсавин, Николай Алексеев и др.) създават алтернатива на европоцентричната славянска идея, като следват ориентира на външнополитическите приоритети на Русия от края на XIX и началото на XX в. към Средния и Далечния изток.