Цыгане - произхождение и культура

автор: Марианна В. Смирнова-Сеславинская, Георги Н. Цветков
заглавие: Цыгане - произхождение и культура
Подзаглавие: Социально-антропологическое исследвание
година: 2009
ISBN: 978-954-326-100-0
Издател: Парадигма
цена: 40 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Авторите  на книгата - сътрудници на Лаборатория по културната на ромите, създадена през 2006 г. в Центъра за национални проблеми на образованието на Федералния институт по образованието в РФ. Ангажирани са в различни аспекти на културната и антропологията на циганите, както и проблеми на циганския език в образователната система.
Марианна Смирнова-Сеславинская - ръководител на лабораторията, кандидант на философските науки, автор на произведения в социалната култура на циганите, както и работи в областта на циганската музика и танц.
Георги Н. Цветков - старши научен работник, писател, автор циганско-руски и руско-цигански речник, както и художествени разкази, романи и стихове на руски и цигански език.
През 2009 г. авторите издават съвместно пособието "Междукултурно руско-циганска комуникация" с подробна граматика на циганския език и календар.
Предлаганата книга "Цыгане - произхождение и культура" е на руски език.