Съдов достъп

автор: Здравко Краев
заглавие: Съдов достъп
Подзаглавие: Перитонеална диализа
година: 2008
ISBN: 978-954-326-073-7
Издател: Парадигма
цена: 30 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Въвеждането на перитонеалната диализа позволи на много болни да изберат метод на лечение без зависимост от апаратура и да се по-добри качеството им на живот. Осъществяването на трайният съдов достъп в последните години се обособява в клон на съдовата хирургия -шънтова хирургия, която изисква много знания, голям опит, както и безкрайно търпение.
В настоящият труд е отразен над 25-годишния опит на автора, като е направена оценка на въведените нови и актуализация на съществуващите методи за конструиране на временен и траен СД. Обобщени са резултатите от над 3500 операции извършени от автора.
Изяснени са показанията и про-тивопоказанията, техниките за създаване на различните видове СД, усложненията и начините за тяхното предотвратяване и лечение.
Описани са предимствата и недостатъците на перитонеалната диализа и нейните хирургични усложнения. Изложението е съобразено с най-съвременните достижения на медицинската наука и практика, за което свидетелства големият брой литературни източници. Книгата е единствена по тематика у нас и е предназначена както за хирурзи, така и за по-широк кръг медицински специалисти-нефролози, общо практикуващи лекари и други.