Бизнес комуникации

автор: Соня Алексиева
заглавие: Бизнес комуникации
Подзаглавие:
година: 2008
ISBN: 978-954-535439-7
Издател: НБУ
цена: 11 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Темите, които се разглеждат в тази книга, са част от ключовите познания на съвременния мениджър за бизнес комуникациите. Те са анализирани от гледна точка на реалната практика в бизнеса заедно с основните теоретични правила за ефективното общуване. Систематизираните правила и водещите стъпки в света на комуникациите са една малка част от динамично променящата се бизнес среда в света, в Европа и в страната при присъединяването ни към Европейския съюз - време на нови предизвикателства, категорични изисквания и задължителни правила пред българския бизнес.
Много и с различна степен на сложност са въпросите, които изискват правилни и точни отговори, когато се отнасят за нашето професионално поведение, за нашия личен имидж и за нашето печелившо поведение в света на бизнеса. Основен ключ за успешно навлизане в този свят са бизнес комуникациите, които трябва овладеем - стъпка по стъпка, заедно с печелившата информация за човека и бизнеса.