Римските ветерани в Долна Мизия и Тракия (I - III в.)

автор: Илиян Боянов
заглавие: Римските ветерани в Долна Мизия и Тракия (I - III в.)
Подзаглавие:
година: 2008
ISBN: 978-954-9704-15-0
Издател: Авалон
цена: 16 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Анализът на епиграфските, археологическите и историческите извори дава възможност за важни допълнения и преосмисляне на някои становища, обясняващи модела на заселване на римски ветерани в разглежданите провинции, както и администрирането и функционирането на различните селища и участието на ветераните в тези процеси. Монографията е предназначена преди всичко за специалисти в областта на римската археология и история, студенти в историческите факултети, но също така и за по-широк кръг читатели, които проявяват интерес към древното минало на страната ни. Авторът е завършил специалност „Археология" в СУ „Св. Климент Охридски", където защитава и докторската си дисертация върху същата проблематика. От 2008 г. преподава римска археология в Нов Български Университет.