Съвременното историческо образование - отговори на новите предизвикателства

автор: Румяна Кушева
заглавие: Съвременното историческо образование - отговори на новите предизвикателства
Подзаглавие:
година: 2007
ISBN: 978-954-07-2552-9
Издател: СУ "Св. Климент Охридски"
цена: 23 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Ето защо преди всичко то се нуждае от успешно идентифициране на същината и на пълния спектър от нови предизвикателства, за да бъде в състояние спрямо тях да формулира съответстващия им кръг от въпроси на различни равнища: от методология до образователна практика. И да предложи адекватни отговори с проекция в бъдещето.