Полиграфско изследване на лъжата при разследването на престъпления

автор: Мария Стойчева
заглавие: Полиграфско изследване на лъжата при разследването на престъпления
Подзаглавие:
година: 2023
ISBN: 978-954-326-504-6
Издател: Парадигма
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Размер: 140/200 мм
Обем: 162 страници
Корици: мекиПредставеният труд открива възможност да се представи едно по-задълбочено разбиране на лъжата като социално-психологичен феномен.
Проф. д-р Иванка Асенова
                                                        
Изследването съдържа научни и научно-приложни резултати, които усъвършенстват методологическите основи на поли­графската процедура и създават предпоставки за оптимизиране на експертната работа по различни престъпления.
Проф. д.пс.н. Георги Карастоянов

За пръв път в нашата кри­минална психология се реф­лектират данни от изследвания по конкретни разследвани престъпления.
Доц. д-р Емил Маджаров

Безспорен принос в област­та на криминалната психология и по-специално на методите за установяване на опитите за заблуда в досъдебното производс­тво с акцент върху поли­графския метод.
Доц. д-р Валери Тодоров

Мария Димитрова Стойчева
е доктор по психология, работи като криминален психолог в Института по психология на МВР. Участвала е в разкриването на редица престъпления през последните години в България.