КАК БЪЛГАРИЯ СЕ ПРОМУШИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. ТОМ 3

автор: Георги Д. Димитров
заглавие: КАК БЪЛГАРИЯ СЕ ПРОМУШИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. ТОМ 3
Подзаглавие:
година: 2023
ISBN: 978-954-07-5595-3
Издател: СУ
цена: 40 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Целта на изложението е да преведе читателя от отделните събитийни фрагменти към умопостижимия цялостен смисъл. Емпирично регистрираните хиляди (8638) факти гарантират достоверност на картината, а нейната системна окръгленост – значимостта на разпознатите елементи от този уникален и удивителен политически процес.

Проф. дсн, дпн Георги Д. Димитров е преподавател в катедра „Европеистика“ на СУ „Св. Климент Охридски“, на която е основател. Той е създател и на специалност „Социология“ в БУ „Неофит Рилски“. Бил е два пъти Fulbright старши изследовател (в Chicago University, 2002 и The George Washington University, 2010). Носител е на националната награда „Питагор“ за съществен принос към социалните и хуманитарните науки от утвърден български учен (2014). Последните 10 години проучва политиката за разширяване на ЕС.