Крепостното право в Русия (XV – XX век)

автор: Самуил Шивачев
заглавие: Крепостното право в Русия (XV – XX век)
Подзаглавие:
година: 2022
ISBN: 978-954-326-495-7
Издател: Парадигма
цена: 24 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Размер: 165/235 мм
Обем: 322 страници
Корици: мекиСамуил Шивачев е роден през 1986 г. в Пловдив. Завършил е специалност „История“ и „Дипломация и международни отношения“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. През 2019 г. става доктор по история в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. От 2011 г., с кратки прекъсвания е учител по история в Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“, Пловдив, а от 2019 г. е асистент към катедра „Обща история и археология“ на ФИФ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Води бакалавърски курс лекции по история на Русия (IX–XX век) и история на Балканите (XV–XX век). Автор е на монографията „Съветско-германските отношения (1918–1939 г.)“. Научните му интереси са в сферата на историята на международните отношения в съвременната епоха.