Барокова реторика

автор: Росица Йорданова
заглавие: Барокова реторика
Подзаглавие:
година: 2020
ISBN: 9786191901845
Издател: Славена
цена: 22 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Барокова реторика е плод на дългогодишния изследователски интерес на проф. д-р Росица Йорданова към ролята на музикалния и визуалния езици като невербална реторическа аргументация в историята на реториката и изкуствата през европейския XVII век.Съдържанието е организирано в три есета: „Изкуството в античния реторичен модел”, „Реториката в бароковите изкуства” и „Джулио Карло Арган за ролята на реториката в бароковия стил”. Така книгата обединява в едно реконструирането на широкото поле на бароковата реторика в контекста на музикалните и изобразителните изкуства и легитимирането ѝ като понятие в контекста на история на реториката и история на изкуството. Преосмислянето на отвъдсловесната форма на реториката, заедно с изчерпателното концептуализиране на бароковата реторика като вид невербална реторика – осветляват под нов ъгъл реториката не само в България, а и в европейски мащаб.

Росица Михайлова Йорданова е завършила българска филология в Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ (1967 г.), аспирантура в Института за култура, Санкт Петербург (1981 г.), избрана е за доцент през 1990 г. От 1997 г. е професор на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, инициира създаването на факултет „Изкуство, култура и масови комуникации“ през 1993 г., на който е декан до 2000 г. Преподавателската и изследователската ѝ дейност са ориентирани към образованието по култура и изкуства (интеркултурно образование, културни политики и образователни политики, педагогика на творчеството) и реторика. Автор е на книгите „Учителят и художествено-културните ценности“ (1990 г.), в съавторство; „Етнокултурната ситуация и отношението на населението на град Шумен към художествената култура“ (1994 г.), в съавторство. Съставител е на сборниците „Детето и културата“ (1988 г.) и „Интеркултурно образование“ (1996 г.). Научен ръководител е на проекта „Христоматия по парламентарна реторика“ (2010 г.) в четири книги с участието на студенти от специалност „Право“ на ВСУ „Черноризец Храбър“. През 2015 г. издава монографията „Глобалната културна политика на ЮНЕСКО“.