Историята на литературата на НРБ: Модели и практики

автор: състав. Пламен Дойнов, Морис Фадел
заглавие: Историята на литературата на НРБ: Модели и практики
Подзаглавие:
година: 2022
ISBN: 9786192332013
Издател: НБУ
цена: 14 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента