Археология на стария железодобив на Долен Дунав и в Старопланинската област. Римска императорска епоха - край на ХVIII век

автор: Боян Думанов
заглавие: Археология на стария железодобив на Долен Дунав и в Старопланинската област. Римска императорска епоха - край на ХVIII век
Подзаглавие:
година: 2021
ISBN: 9786192331702
Издател: НБУ
цена: 18 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Монографията е предназначена преди всичко за специалисти в областта на римската, късно-античната и средновековната археология и история, но може да се ползва и от студенти и от по-широк кръг читатели с интерес към древната  икономика  и  система  на  обмен.