Много сме!

автор: Благовест Георгиев
заглавие: Много сме!
Подзаглавие: Свръхнаселение и нов световен ред?
година: 2021
ISBN: 978-954-326-452-0
Издател: Парадигма
цена: 18 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Формат: 140/210 мм
Обем: 276 страници
Корица: мека
Благовест Георгиев е доктор по социология, доцент в катедра „Социология“ към Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Главният му курс от лекции разглежда въпроси на стратегическото планиране, организационното изграждане и управление и организационното поведение. Наред с това, като дългогодишен консултант по международни проекти за развитие интересите му са насочени към системи за социално осигуряване и социално подпомагане, създаване на заетост и активни мерки на пазара на труда, мониторинг и оценка, организационно изграждане.
Основни публикации: Българите в Аржентина, БАН 1987 (в съавторство), Власт и неравенство при социализма, Институт по история на БКП 1990, Пътят към изборите, Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“ 1991 (в съавторство), Общностите – нашият дом, Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“ 1992, В търсене на ефективност, Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“ 1994, Растеж накъде? Парадигма 2014, Геополитическият императив, Парадигма 2016, За химерата наречена „колективна сигурност, Парадигма 2017, Food Security – The World and Bulgaria, Scholars’ Press, 2018, UN – Reform It or Build It Up From Scratch, Scholars’ Press, 2018, Pro Domo Nostra, Scholars’ Press, 2019, България в Европейския съюз: Баланс на ползите и вредите? Парадигма 2020.