Хора, професии и празници

автор: Надя Велчева
заглавие: Хора, професии и празници
Подзаглавие:
година: 2005
ISBN: 954-326-024-9
Издател: Парадигма
цена: 15 лв.




Транспортните разходи са за сметка на клиента Съставна част на празничната култура в професионалните среди са празниците, посветени на професията. С малки изключения те имат постоянна дата в календара. Като културно наследство могат да се определят празниците, свързани с древния култ към св. Мъченик Трифон, св. Тодор, св. Харалампий, св. Николай.