Психологично профилиране на извършителите на убийство

автор: Неделчо Стойчев
заглавие: Психологично профилиране на извършителите на убийство
Подзаглавие:
година: 2005
ISBN: 954-326-029-Х
Издател: Парадигма
цена: 12 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Психологичният анализ на едно тежко престъпление /убийство/ дава възможност за систематизиране на основни поведенчески характеристики, специфични за типа личност, извършила конкретното престъпление. Този анализ се базира върху два основни принципа - използване на обобщени характеристики на идентифицирани извършители /сравнителен анализ/ и обобщаване на поведенчески действия и детайли, които определят уникалността на извършителя на всяко отделно престъпление /креативен анализ/.
Умствените, емоционалните и личностните характеристики на извършителя се проявяват в направените или оставените от него на местопрестъплението и по тялото на жертвата поведенчески следи. Главното в процеса на психологичния анализ на престъплението е разпознаването и тълкуването на доказателства от материален и нематериален характер, фиксирани на местопроизшествието и тялото на жертвата като маркери за определени психични особености и уникални личностни характеристики на престъпника. Така престъплението се разглежда не само като следствие на конкретно престъпно поведение, а като резултат от обусловеността на това поведение от личностните диспозиции, формирани в индивидуалното развитие. В този смисъл изучаването на социалните и психични детерминанти на престъпното поведение дават основни насоки за интерпретиране на предприетите действия при извършването на криминалния акт в контекста на тяхната личностна детерминираност.