Вера Мутафчиева - между литературата, историята, политиката и геополитиката

автор: Aнтоанета Алипиева
заглавие: Вера Мутафчиева - между литературата, историята, политиката и геополитиката
Подзаглавие:
година: 2020
ISBN: 978-619-233-1160
Издател: НБУ
цена: 20 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Книгата на Антоанета Алипиева се появява в момент, когато за Вера Мутафчиева може да се пише достатъчно задълбочено и информирано, без конюнктурни съобразявания, а с позоваване на разнообразни свидетелства и документи. Алипиева се е възползвала от всичко това, за да създаде монографичен портрет, който до този момент липсва в българската литературна и културна история.