Американска литературна теория и критика

автор: Албена Бакрачева, Кенет Бърк
заглавие: Американска литературна теория и критика
Подзаглавие:
година: 2020
ISBN: 9786192330996
Издател: НБУ
цена: 18 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  ХХ век е изключително продуктивен за литературоведското мислене в Съединените щати, дало своите сериозни приноси в най-разнообразни направления като Новата критика, постструктурализма, марксистката, реторическата и културологическата критика, постоколониалните изследвания, феминизма, Новия историцизъм и пр. Настоящият том поднася издържана селекция из писаното от каноничните за периода фигури на американската литературна теория и критика: Кенет Бърк, Клинт Брукс, Уилям Уимзат и Монро Биърдсли, Пол де Ман, Ейдриан Рич, Харолд Блум, Фредрик Джеймсън, Едуард Саид, Глория Анзалдуа, Стивън Грийнблат, Барбара Крисчън, Стивън Нап и Уолтър Бен Майкълс, Хоми Баба.