Изследвания върху културите

автор: Цветан Давидков
заглавие: Изследвания върху културите
Подзаглавие: Културни ориентири на управлението
година: 2019
ISBN: 978-954-9399-52-3
Издател: СУ"Св. Климент Охридски"
цена: 29.99 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента