Речник на лингвистичните термини за студенти слависти (А–Н)

автор: Надежда Сталянова, Елена Крейчова
заглавие: Речник на лингвистичните термини за студенти слависти (А–Н)
Подзаглавие: български език — чешки език — полски език
година: 2019
ISBN: 978-954-326-387-5
Издател: Парадигма
цена: 14 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Речникът е триезичен. Съдържа термини на български, чешки и полски език, като изходният език е българският и затова термините са подредени по азбучен ред на
български език. Специфичното за този речник е фактът, че описанията на отделните езиковедски термини на чешки и на полски език не са преводни от изходния език. Дефиницията на всеки езиковедски термин е взета от научната лингвистична литература на съответния език. Това дава възможност не само да се представи тълкуванието на конкретния термин, а и да се съпоставят схващанията за езиковите явления от страна на българското, чешкото и полското езикознание.