По пътя към една космополитна социология. Програмата на Улрих Бек за XXI век

автор: Светла Маринова, съст. и превод
заглавие: По пътя към една космополитна социология. Програмата на Улрих Бек за XXI век
Подзаглавие: Сборник с текстове
година: 2019
ISBN: 978-954-07-4608-1
Издател: УИ „Св. Климент Охридски“
цена: 16 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Страници: 389
Корица: мека