Похвати за изграждане на потребителска ангажираност в рекламата

автор: Кристиян Постаджиян
заглавие: Похвати за изграждане на потребителска ангажираност в рекламата
Подзаглавие:
година: 2018
ISBN: 978-619-233-026-2
Издател: НБУ
цена: 20 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента
 Изказаните тези са онагледени с редица примери от практиката, както в България, така и по света, доказали своята ефективност и поради това са удачен еталон за изграждане на потребителска ангажираност.