Астрономия

автор: Цветан Георгиев
заглавие: Астрономия
Подзаглавие:
година: 2017
ISBN: 978-954-535-959-0
Издател: НБУ
цена: 24 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Предназначена е за широк кръг читатели. Може да се използва като учеб­ник и източник на информация за подготовка на беседи, семинари и др.