Дневници

автор: Патриарх Кирил Български
заглавие: Дневници
Подзаглавие:
година: 2018
ISBN: 978-954-535-988-0
Издател: НБУ
цена: 29 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Възпроизведените в текста дневникови записи и бележки се съхраняват в Централния държавен архив - ф. 1318К Кирил, патриарх Български (Константин Марков Константинов) (1901-1971). Хронологично първият от тях е от 1926 г., а последният - от 1970 г. Всички те се намират в оп. 1 на фонда, в 69 архивни единици. Един-единствен дневников запис (2 януари 1971 г.), нефигуриращ в личния фонд на патриарх Кирил, бе открит от съставителите във фонда на Комитета по въпросите на БПЦ и религиозните култове (ф. 165, оп. 12, а. е. 97, л. 1-5).
 
От Съставителите
Съставители: Живко Лефтеров, Момчил Методиев