Гражданската война в Гърция (1946 - 1949) и съдбата на политическите емигранти

автор: Тасула Зисаки-Хили
заглавие: Гражданската война в Гърция (1946 - 1949) и съдбата на политическите емигранти
Подзаглавие:
година: 2018
ISBN: 978-619-186-450-8
Издател: Жанет 45
цена: 18 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Гражданската война в Гърция протича в съзвучие с тогавашната световна историческа обстановка. Корените ѝ, причините за началото ѝ, факторите,
които предизвикват толкова дълбокото разединение в гръцкото общество, довело до военна конфронтация, са както „местни“, така и „национални“. С други думи, те произтичат от историческия контекст в страната. В същото време обаче това са и години на противопоставяне в световен план. Погледната от историческа гледна точка, войната в Гърция представ лява неразделна част от потока на промени, последвали Втората световна война. Трите Велики сили на следвоенния период са предразположени към намеса в засилващата се конфронтация. Всички те са повлияни от нея, а също така и самите те ѝ повлияват. Като бивш световен хегемон, Британската колониална империя се включва активно в ситуацията, смятайки Гърция за важна част от своята сфера на влияние. Географското ѝ положение ѝ придава жизненоважна роля за стабилността на областта и на колониите в близост. На кръстопътя между Европа и Близкия изток се срещат „господари“ с „васали“, европейци с азиатци и африканци. Също така Гърция вече е демонстрирала значимостта и предаността си като съюзник на Великобритания и необходима преграда пред Русия, Германия и нестабилните Балкани... Гърция е нужна, за да бъде спряно навлизането на враговете в територии на Британската империя.