Социалнополитическият анализ (методология и история)

автор: Хараламби Паницидис
заглавие: Социалнополитическият анализ (методология и история)
Подзаглавие:
година: 2011
ISBN: 978-954-07-3198-8
Издател: УИ "Св. Климент Охридски"
цена: 12 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента
 В книгата се обосновава тезата, че един от ключовите проблеми, пред които е изправена днешната социална теория, е този за адекватното и критично-теоретичното осмисляне на динамиката на извършващите се обществени процеси, на необичайните трансформации на вътрешнонационалните и международните отношения и институции. Подчертава се необходимостта от създаването на иновативни теоретични и методологични ресурси за анализ не само на непосредствено случващото се, но и на неговите предпоставки, на неговия генезис.