Имунобиология на тимуса

автор: Цветанка Маринова
заглавие: Имунобиология на тимуса
Подзаглавие:
година: 2018
ISBN: 978-954-07-4495-7
Издател: УИ "Св. Климент Охридски"
цена: 14 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Изданието е предназначено за специалисти, студенти и докторанти с интереси в областта на медицината, медицинската биология, имунобиологията, имуноморфологията и рецепторологията.