Към идеята за една онтология на предметността

автор: Цветина Рачева
заглавие: Към идеята за една онтология на предметността
Подзаглавие:
година: 2016
ISBN: 978-954-326-294-6
Издател: Парадигма
цена: 13 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента
 Онтологията на предметността има за цел да разкрива предметното като момент от собствената си духовност. По този начин в книгата на Цветина Рачева предметното е разгледано като въплътен дух. Негова форма е четена като нещо, чрез което духът се самоопосредства, придавайки си наличност, оправдава едно опазване и развитие на самото предметно.