Биологичното земеделие в България (1990–2012) – социологически интерпретации

автор: Светла Стоева, Петя Славова, Дона Пикард, Здравка Георгиева
заглавие: Биологичното земеделие в България (1990–2012) – социологически интерпретации
Подзаглавие:
година: 2016
ISBN: 978-954-07-4131-4
Издател: УИ "Св. Климент Охридски"
цена: 11 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента
 Настоящото издание дава информация за политическите, социалните и икономическите аспекти на биологичното земеделие през периода 1990–2012 г. Анализите се основават на данни от многобройни източници, регистрирани чрез различни социологически методи. Те са адресирани към всички, които се интересуват от биологичното земеделие като социален, политически и икономически феномен.