Свети император Константин I Велики (306 - 337)

автор: Александър Омарчевски
заглавие: Свети император Константин I Велики (306 - 337)
Подзаглавие:
година: 2016
ISBN: 978-954-07-4102-4
Издател: УИ "Св. Климент Охридски"
цена: 20 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента
 Като приложение в края на изследването са дадени и преводи на основни изворови свидетелства с пряко отношение към историческия наратив. Като илюстрации са включени и монетни изображения на основните действащи лица.