Старобългарски език

автор: Татяна Славова
заглавие: Старобългарски език
Подзаглавие:
година: 2017
ISBN: 978-954-07-4210-6
Издател: УИ "Св. Климент Охридски"
цена: 18 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента
  Учебникът е предназначен предимно за студенти филолози, но може да бъде полезен и за студенти историци с профил средновековна българска история, студенти от Богословските факултети, ученици от НГДЕК „Константин-Кирил Философ“, както и за по-широк кръг читатели, които имат отношение към старобългарската писменост, книжовност и култура.