Гравитационни лещи

автор: Галин Гюлчев, Стойчо Язаджиев
заглавие: Гравитационни лещи
Подзаглавие:
година: 2018
ISBN: 978-954-07-3984-7
Издател: УИ "Св. Климент Охридски"
цена: 24 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента В монографията са  дискутирани резултатите от наблюденията,  до които  водят алтернативните теории на гравитацията, в граничните случаи на малки и големи отклонения на лъчите, като обект на изследване са заредени статични и заредени въртящи се черни дупки, а също така статични и въртящи се голи сингулярности, разгледани като кандидати за гравитационни лещи.