Статистика

автор: Кирил Гатев, Недка Гатева
заглавие: Статистика
Подзаглавие: Статистически методи в емпиричните изследвания и бизнеса
година: 2008
ISBN: 978-954-326-083-6
Издател: Парадигма
цена: 25 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Авторите на книгата са си позволили в общата й композиция да отразяват лични схващания и резултати от свои изследвания в съответната област.
За авторите:
Проф. д-р ик. Н. Кирил Гатев е преподавател по статистика в Университета за национално и световно стопанство. Работи като научен сътрудник в Икономическия институт на БАН, заместник председател на Националния статистически институт и главен редактор на списание “Статистика”.
Доц. Д-р Недка Гатева преподава статистика и управление на проекти в Международното висше бизнес училище, Университета за национално и световно стопанство и др. Изследователската й работа е в областта на регионалното моделиране, устойчиво развитие, управление на качеството, стратегическо планиране.