Хигиена и хранене

автор: Людмила Иванова - ред.
заглавие: Хигиена и хранене
Подзаглавие: Практическо ръководство за студенти и специализанти
година: 2015
ISBN: 978-954-07-3989-2
Издател: УИ "Св. Климент Охридски"
цена: 25 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента
 Основно предимство на ръководството е не само богатият съвременен теоретичен материал, но и включените актуални национални и международни нормативни документи и стандарти в областта на превантивната медицина, поради което то може да бъде обект на интерес както за студенти от медицински специалности, така и за специализанти по редица хигиенни специалности.