Увод в програмирането

автор: Евгений Кръстев
заглавие: Увод в програмирането
Подзаглавие: Първа част
година: 2017
ISBN: 978-954-07-4318-9
Издател: УИ "Св. Климент Охридски"
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента
 Чрез съчетаването на съвременни софтуерни технологии и представянето им в достъпен вид изданието ще подпомогне студенти, учители и ученици да постигнат целите на обучение, формулирани в модул „Обектно ориентирано програмиране и проектиране“ на държавния образователен стандарт за профилирана подготовка на Министерството на образованието и науката.