Полша ‒ пространствена култура и култура на пространството

автор: Валентин Михайлов
заглавие: Полша ‒ пространствена култура и култура на пространството
Подзаглавие:
година: 2017
ISBN: 978-954-326-324-0
Издател: Парадигма
цена: 21 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента
 Изключителна рядкост е български автор до такава степен да навлезе в най-съкровените пространствено-културни структури на друга страна. Забележително е авторовото отношение към Полша, неговата неприкрита привързаност, позитивност, даващ ни отличен пример. Книгата съдържа всички онези компоненти на анализ и съждения, които ни карат да погледнем към Полша и нейното пространство „през очите на поляците“. Доц. д-р Косьо Стойчев
 
Дори добре запознатите с полската история и обществен живот български читатели ще намерят в книгата на В. Михайлов ценни размисли по редица трудни и болезнени за съвременната полска наука и политическа мисъл въпроси; ще се запознаят с нови достоверни факти, поднесени с необходимия обективизъм на компетентен учен и любознателен наблюдател ‒ полонофил. Доц. д-р Илияна Генев-Пухалева