Философският път на Димитъл Михалчев

автор: Димитър Цацов
заглавие: Философският път на Димитъл Михалчев
Подзаглавие:
година: 2002
ISBN: 954-9536-62-9
Издател: Парадигма
цена: 9 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Ранните произведения на Д. Михалчев обхващат около 15 студии, статии и рецензии с общ обем около 500 печатни страници, т.е. колкото е обемът на неговите основни произведения като „Философски студии", „Форма и отношение", „Философията като наука". Ранните произведения са подготвителния етап за много динамичното му философско развитие. За много кратък срок той написва „Философски студии", защото по-голямата част вече е „излята" под формата на статии и студии, публикувани предимно в български списания в годините до 1909 г.