Югоизточна Азия. Традиции и съвременност

автор: Христина Мирчева
заглавие: Югоизточна Азия. Традиции и съвременност
Подзаглавие:
година: 2001
ISBN: 954-9536-43-2
Издател: Парадигма
цена: 10 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Книгата е предназначена за студенти от специалностите История, Международни отношения, Политология, Журналистика, за учители и ученици, и всички любители на историческото четиво.