Увод в макроикономиката

автор: Андрей Василев, Йордан Йорданов
заглавие: Увод в макроикономиката
Подзаглавие:
година: 2016
ISBN: 978-954-07-4181-9
Издател: УИ „Св. Климент Охридски”
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Учебникът предлага начално запознанство с предмета, основните понятия и избрани аналитични конструкции на макроикономиката за читатели с базисни познания по икономика и определено ниво на техническа подготовка. В книгата е представен стандартен материал, който е желателно да бъде покрит при първо запознанство с макроикономиката. Това включва въвеждането на определен набор от теоретични понятия и начините за емпиричното им измерване, а също и изложението на серия от модели, обясняващи и обвързващи тези понятия. Отделено е специално внимание на макроикономическите данни и начините за тяхното съставяне и интерпретиране. Разгледани са както модели, обясняващи развитието на икономиката в краткосрочен до средносрочен хоризонт, така и модели на дългосрочното развитие на една икономика.