Кратък тематичен речник на българския, чешкия, полския и украинския език

автор: Елена Крейчова, Надежда Сталянова, Олга Сорока
заглавие: Кратък тематичен речник на българския, чешкия, полския и украинския език
Подзаглавие:
година: 2016
ISBN: 978-954-326-282-3
Издател: Парадигма
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Речникът е първият четириезичен тематичен речник на славянски езици в историята на българската лексикография. Предназначен е за всички студенти слависти, студенти българисти, изучаващи славянски език, както и за чуждестранни студенти, изучаващи български или съответния славянски език като чужд в началната степен на своето обучение. Авторките са дългогодишни преподаватели по съответния славянски език в академична среда, затова и речникът отговаря на най-съвременните изисквания за преподаване на чужди езици.