Изучаване пунктуацията на сложното изречение (V - VII клас)

автор: Мария Русинова
заглавие: Изучаване пунктуацията на сложното изречение (V - VII клас)
Подзаглавие:
година: 2008
ISBN: 978-954-534-634-0
Издател: УИ "Св. св. Кирил и Методий"
цена: 8 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Изследването е предназначено за специалистите по методика на родноезикобото обучение, за студентите по български език и литература, за всички учители по български език и литература, и за всички, които работят в областта на просветата.