Модернизми и модерност - (не)възможност за историзиране

автор: Ирина Генова
заглавие: Модернизми и модерност - (не)възможност за историзиране
Подзаглавие:
година: 2004
ISBN: 954-91223-4-4
Издател:
цена: 14 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  В полето на нашия интерес - визуалните изкуства през XX век – художествената в нейната автономност е наложена като единствено съответстваща стойност в произведението на изкуството, според модернистката концепция.