Увод в теоретичната ядрената физика

автор: Борислав Славов
заглавие: Увод в теоретичната ядрената физика
Подзаглавие:
година: 2003
ISBN:
Издател: УИ "Св. Климент Охридски"
цена: 7 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Целта на книгата е да се даде основните представи за строежа на атомните ядра. Вниманието е съсредоточено върху фундаменталните ядрени модели, нуклеон-нуклеонното взаимодействие и вероятностите за електромагнитни преходи.