Мит и идентичност или защо Едип няма комплекс?

автор: Иван Драгоев
заглавие: Мит и идентичност или защо Едип няма комплекс?
Подзаглавие:
година: 2002
ISBN:
Издател: Hostis
цена: 5 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента  Една от съществените точки, произвеждащи полето, в което е възможен митът, е връзката му с конкретната традиция, от чиято перспектива митът „създава света” и подрежда „правата перспектива” в него. Досконалното познаване на тази традиция и специфичният поглед към него правят текста на Иван Драгоев не само слово интригуващо, но и решаващо важно.
Г. Каприев